klientsoukromá osoba
projekt2015
realizace2016-2018

Stavba se nachází v rozvojovém území obce Příchovice rozšiřující její stávající půdorys při komunikaci spojující Příchovice s turistickými chatami v okolí rozhledny Štěpánky.

Rodinný dům vychází z typologie tradiční místní zástavby – obdélný půdorys zastřešený sedlovou střechou o sklonu 45°. Hřeben střechy je orientován rovnoběžně s nově plánovanou silnicí, tzn. rovnoběžně s vrstevnicemi. Sklon pozemku i komunikace je v místě stavby cca 8%. Sjezd na pozemek je situován ze stávající komunikace v jeho severním cípu bez zásahů do nově vysázené aleje.

Plocha parcely 1550 m2
Zastavěná plocha RD 155 m2

+ Zobrazit celý popis