kategorienovostavba
klientsoukromá osoba
ideová studie2015

Objekt rodinného domu je usazen přibližně v prostřed protáhlé parcely v místě, kde se terén láme ze severní orientace na jižní. Zde je předpokládána nejvyšší míra proslunění a prosvětlení vnitřních prostor v průběhu celého roku. Ostroh se smrky na východní straně pozemku se nachází až za severní fasádou, takže má minimální dopad na prosvětlenost místností orientovaných na severní fasádě.

Tradiční půdorysné a geometrické uspořádání rodinného domu vychází ze standardů vyžadovaných CHKO Jizerské hory. Objekt je dvoupodlažní se sedlovou střechou. Vstup do domu je umístěn na východní fasádě z krytého zápraží. Obytná místnost má orientaci J-V s přičleněnou venkovní terasou.

Objekt je řešen jako zděná stavba usazená na vyvýšeném hrubě omítnutém soklu, umožňujícím vytvoření ze západní fasády přístupných sklepních prostor. Na střechu je navržen dřevěný šindel.

+ Zobrazit celý popis