kategorienovostavba
klientTERMIL s.r.o.
studie2013-2014

Situování administrativní budovy do samého jihovýchodního cípu podélně se zužujícího pozemku, který je z jedné strany vymezen řekou Nisou a z druhé silnicí I. třídy, bylo fakticky dáno stávajícím dispozičním a morfologickým uspořádáním pozemku a staveb na něm. Sjezd z komunikace se nacházel v jihovýchodním cípu v nejvyšším místě pozemku, stávající výrobní hala naopak v nejnižším místě cca o 2,5 metru níže.

Dům byl po této úvaze usazen na nejvýše položené místo pozemku v těsné blízkosti stávajícího sjezdu, který byl záměrem částečně zredukován, ale zachován v dostačující kapacitě. Půdorysně je objekt tvarován odstupovými vzdálenostmi od silnice a sousedního stavení, ze strany řeky pak přibližně průběhem dvacetileté povodňové linie. Ze strany ulice byl objekt umístěn tak, aby dotvářel dojem předepsané uliční čáry se sousedícími objekty. Vstupy do objektu jsou umístěny ze severozápadní strany tak, aby v případě povodní byla možná jejich účinná ochrana. Okna mají v přízemí zvýšené parapety.

Budova má tři nadzemní podlaží. První podlaží je redukováno na minimální půdorys z důvodu možných záplav. Nachází se zde šatna zaměstnanců, dvě kanceláře a teplý sklad s technickoumístností. Ve druhém podlaží je situována hlavní část s kancelářemi. Nad ní je třetí ustupující podlaží, sloužící jako velín se zasedací místností, kanceláří ředitele a hygienickým zázemím. Konstrukčně je dům zamýšlen ve stěnovém železobetonovém systému. Fasády jsou omítané na zateplovací systém. Druhé podlaží je částečně obloženo dřevěným obkladem.

+ Zobrazit celý popis