kategorienovostavba
klientsoukromá osoba
studie2017

Stavební pozemek se nachází na okraji stabilizované zástavby historického jádra obce. Pozemek v jeho severní polovině protíná potok, vytékající z návesního rybníku, který vytváří širší koryto. Koryto je osázeno vzrostlými smrky, které vytváří na stavebním pozemku výraznou optickou bariéru.

Jižně paralelně s potokem probíhá přes celý pozemek od východu k západu bývalá příjezdová cesta, vytvářející ve spodní části rozsáhlejší terasu. Od ní se pozemek zvedá směrem k jeho jižní hranici.

Rodinný dům je umístěn na hranu terasy původní cesty a je částečně zapuštěn do severního svahu zvedajícímu se k jižní hranici pozemku. Dům je dvoupodlažní jednoduchého obdélného půdorysu se sedlovou střechou o sklonu 30°, ke kterému je přičleněna jednopodlažní hmota skladu zahradního vybavení a krytého stání, umístěného v přímé návaznosti na vjezd na pozemek. Tato obslužná část objektu je zastřešena plochou zatravněnou střechou, která bude navazovat a částečně dotvoří stávající travnatý svah.

První podlaží rodinného domu, kam se vstupuje ze závětří na jeho západní fasádě, slouží běžnému dennímu provozu. Vstupuje se do zádveří, na které navazuje komunikační zóna – chodba, vedoucí do pracovny, technické místnosti, na záchod s přidruženým sprchovým koutem a do kuchyně. Kuchyň je v části navazující na chodbu otevřena přes obě podlaží až do úrovně střechy. Z kuchyně vedou schody do zvýšené úrovně, kde se nachází klidový obytný prostor, který je celý otevřený až do úrovně střechy. Obytný prostor a kuchyň opticky odděluje dominantní hmota průhledových krbových kamen umístěných na osu domu.

Ze zvýšeného obytného prostoru vedou schody na galerii ve druhém podlaží. To je řešeno jako klidová noční zóna s ložnicí, pokojem a koupelnou. Všechny obytné místnosti jsou přirozeně prosvětleny a mimo ložnici, která má okna pouze na severní fasádu, i osluněny.

Celková výměra pozemku:  1733 m2
Zastavěná plocha RD:  99,5 m2
Obestavěný prostor RD:  710 m3
Zastavěná plocha kryté stání:  61,5 m2
Obestavěný prostor kryté stání:  290 m3

+ Zobrazit celý popis