kategorierekonstrukce, park
klientměsto Desná
dokumentace2015-2018
realizace2016-2018
dodavatel stavbyAron house s.r.o. - městský úřad I. i II. etapa
Mazepa s.r.o. - park I. etapa
TERMIL s.r.o. - park II. etapa

Rekonstrukce mětského úřadu

Původně rodinná vila pivovarníka Heinricha Kobertscheho (někdy nazývaná Kotrčova vila) byla postavena roku 1895. Počátkem 21. stolení byla k budově z východní strany dostavěna přístavba krytého bezbariérového vstupu, která objekt propojila s přízemní budovou telefonní ústředny a veřejných toalet.

Vzhledem k památkové ochraně městského úřadu probíhala celá akce včetně okolních parkových úprav v koordinaci se zástupci památkové péče. Hlavním cílem bylo zachovat dochovaný architektonický výraz stavby a okolní plochy navrhnout v souladu s historickým objektem radnice.

I. etapa měla za cíl snížení energetické náročnosti objektu. To spočívalo ve výměně dožívájících historických oken za repliky, vnitřním zateplení stropů, optimalizaci otopné soustavy a vyřešení problémů s vysokou koncentrací radonu v objektu.

II. etapa řešila komplexní obnovu fasády úřadu a byla realizována až jako poslední teprvě po dokončení parkových úprav v jeho okolí.

Parkové úpravy v okolí úřadu

Odstraněním objektu již nefunkčního výměníku tepla odstartovaly také úpravy parkových ploch v okolí mětského úřadu. Cílem bylo vytvořit zde důstojné prostředí odpovídající funkci objektu, relaxační prostor a pro potřeby úřadu zbudovat samostatné parkoviště.

I.etapa se týkala jižního předpolí úřadu v prostoru po odstraněném objektu výměníku. Celý prostor byl vyčištěn, srovnán a vznikla zde první polovina plánovaných zpevněných ploch včetně drobné piazzety.

II. etapa navazovala na započatou síť zpevněných ploch a konceptu zeleně, byl vytvořen intimnější relaxační prostor zahrady přidružené k budově úřadu a nové parkovací plochy u úřadu. Na svou realizaci ještě čekají finální vegetační úpravy v přímém okolí úřadu, které budou realizovány po dokončení úprav fasády.

+ Zobrazit celý popis