klientKONE Industrial - koncern, s.r.o.
studie2012

Přístavba je situována do výrobního areálu firmy KONE, ležícího v průmyslové zóně na okraji městské části Předlice. Tvarově dům doplňuje administrativní budovu s halou do jednoho kompaktního bloku. Materiálově se však snaží o rozbití monobloku do členitější podoby tak, aby celý objekt nepůsobil příliš monumentálně. Na fasádu byly použity dřevěné obklady, které korespondují s barevným i materiálovým řešením stávajících objektů. Velké prosklené plochy pak přispívají k odlehčení celé hmoty přístavby.

Půdorysně obdélná stavba o základních rozměrech 11,3 x 24,6 m s plochou střechou mírně předstupuje před hmotu administrativní budovy i výrobní haly. Prosklením fasád je zajištěno dostatečné prosvětlení interiéru. Vzhledem k jiho-západní orientaci bude interiér chráněn před přehříváním bílými venkovními textilními roletami.

Přístavba je řešena jako dvoupodlažní. V 1.NP je navržena jídelna s výdejem jídel a zázemím gastro provozu. Ve 2.NP jsou zasedací místnosti pro potřeby interních školení zaměstnanců firmy. Obě dvě funkční části budovy mají společný hlavní vstup. Přes zádveří se vstupuje do komunikační haly, ze které je navržen přímý vstup do jídelny i do 2.NP.

+ Zobrazit celý popis